Archive for szeptember 18th, 2019

Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatával Szentimrefalva község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Az elkészült dokumentáció terjedelmére tekintettel, a honlapon teljes egészében nem kerül közzétételre, de a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A közbenső véleményezésre elkészült tervek:

Településfejlesztési Koncepció (TFK) Szentimrefalva

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Szentimrefalva

Településszerkezeti Terv (TSZT) Szentimrefalva