Archive for december, 2017

Read More …

Posted 2017-12-12 By Jutka

Szentimrefalva Község Önkormányzata

8475 Szentimrefalva, Petőfi u. 109.
Tel.: 06-87/334-250

e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu

Ügyiratszám: 1254-15 /2017.

 

HIRDETMÉNY

Bursa Hungarica Pályázat eredményéről

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Szentimrefalva Község Önkormányzatához a pályázati kiírásban megjelölt határidőig 2 tanuló nyújtotta be pályázatát az „A” típusú pályázati kategóriában. A „B” típusú pályázati kategóriában pályázat nem érkezett.

Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 28-ai nyilvános ülésén azt a döntést hozta, hogy a pályázat keretében mind a 2 tanulót támogatásban részesíti.

Szentimrefalva Község Önkormányzata által megítélt havi támogatás a 2 tanuló vonatkozásában: 10.000 Ft.

Az Önkormányzat által megítélt egy főre eső átlagos havi támogatás mértéke: 5.000,- Ft

Szentimrefalva, 2017. december 04.

  

      Zalavölgyi László                                            dr. Gutmayer Bernadett

         polgármester                                                                 jegyző