KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Posted 2018-05-30 By Jutka

“A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.

A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.

A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.

A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!”

   

A LAKÁSTŰZ MEGELŐZHETŐ!

Posted 2018-04-25 By Jutka

   

LOMTALANÍTÁS

Posted 2018-02-27 By Jutka

HÍRDETMÉNY!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2018. évben is térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról.

Szentimrefalva településen az alábbi helyeken 1-1 db 30 m3-es gyűjtőkonténer kerül kihelyezésre:

–  Templom előtti terület
–  Petőfi u. 78. játszópark előtti terület

A kihelyezés időpontja:
2018. március 19. 08:00 óra

A beszállítás időpontja:
2018. március 19. 18:00 óra

 

      

Zalavölgyi László
       polgármester

 

Lomtalanításkor leadható hulladékok

   

Read More …

Posted 2017-12-12 By Jutka

Szentimrefalva Község Önkormányzata

8475 Szentimrefalva, Petőfi u. 109.
Tel.: 06-87/334-250

e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu

Ügyiratszám: 1254-15 /2017.

 

HIRDETMÉNY

Bursa Hungarica Pályázat eredményéről

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Szentimrefalva Község Önkormányzatához a pályázati kiírásban megjelölt határidőig 2 tanuló nyújtotta be pályázatát az „A” típusú pályázati kategóriában. A „B” típusú pályázati kategóriában pályázat nem érkezett.

Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 28-ai nyilvános ülésén azt a döntést hozta, hogy a pályázat keretében mind a 2 tanulót támogatásban részesíti.

Szentimrefalva Község Önkormányzata által megítélt havi támogatás a 2 tanuló vonatkozásában: 10.000 Ft.

Az Önkormányzat által megítélt egy főre eső átlagos havi támogatás mértéke: 5.000,- Ft

Szentimrefalva, 2017. december 04.

  

      Zalavölgyi László                                            dr. Gutmayer Bernadett

         polgármester                                                                 jegyző              

   

FAGYKÁR ELLENI VÉDEKEZÉS

Posted 2017-11-24 By Jutka