FELHÍVÁS

Posted 2019-10-04 By Jutka

   

   

Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatában Szentimrefalva község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy elkészült Szentimrefalva község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Szentimrefalva község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló  3/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletének megfelelően véleményezésre teszem közzé a településrendezési eszközök felülvizsgálatára vonatkozó szakmai anyagot, melyet teljes terjedelmében a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) tekinthetnek meg az érdeklődők.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a közbenső véleményezése elkészült terveket a www.szentimrefalva.hu honlapon elérhetővé tette.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Korm. rendelet 29/A. §-ának megfelelően, a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszában az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket. 

A fórum helyszíne: Könyvtár Szentimrefalva (Szentimrefalva, Petőfi u. 109.)

A fórum időpontja: 2019. október 2. (szerda) 13:30 óra

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi egyeztetés szabályai szerint – véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Szentimrefalva község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Szentimrefalva községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Római Katolikus Egyház.

Tájékoztatom a partnereket, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2019. október 10-ig) nyújthatják be papír alapon a Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) vagy elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu  e-mail címre történő megküldéssel.

 

 Zalavölgyi László polgármester

Partneri adatlap

   

Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 26.) számú határozatával Szentimrefalva község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

Az elkészült dokumentáció terjedelmére tekintettel, a honlapon teljes egészében nem kerül közzétételre, de a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A közbenső véleményezésre elkészült tervek:

Településfejlesztési Koncepció (TFK) Szentimrefalva

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Szentimrefalva

Településszerkezeti Terv (TSZT) Szentimrefalva

   

dr. Szentes Márta rendelési ideje 2019. szeptember 16-tól