Archive for október 4th, 2019

Szentimrefalva Község Önkormányzata

8475 Szentimrefalva, Petőfi u. 109.

e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu

Ügyiratszám: HIV/533-9/2019.

 

HIRDETMÉNY

Bursa Hungarica Pályázat

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2019. (IX.27.) számú határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázatok beadási határideje: 2019. november 5.

 A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.szentimrefalva.hu honlapon, a pályázati kiírással kapcsolatban további információ kapható a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Csabrendek, 2019. október 04.

 

         Zalavölgyi László                                      Téginé Simonyai Erzsébet
            polgármester sk.                                                                aljegyző sk.

 

Pályázati kiírás A típusú

Pályázati kiírás B típusú

FELHÍVÁS

Posted 2019-10-04 By Jutka